Kontrol muayenesi ile emekliliği iptal edilenlerin kullanması için hukuki dayanak

2 Şub 2019
47
0
1
#1
SGK bu ara engelli vergi indirimi ile emekli olanlara kafayı takmış durumda. Sahte rapor ile emekli olanları bahane ile emeklileri kontrole çağırıyor gitmeyenlerin maaşını durduruyor. Dava açılırsa raporu sahte olmayan ve emekli olanlar bu işlemi iptal ettirebilirler.

Dava dayanağı:

30 Mart 2013 tarihli 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte Kazanılmış haklar alt başlığında

MADDE 18 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; özürlüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden özürlü sağlık kurulu raporu düzenlenmez.

(2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir. hükmüne yer verilmiş olup, emeklilik için kullanılan vergi indirim yazısı için ibraz edilen rapor sahte değilse işlem hukuka uyar değildir.