Göç İdaresi Müdürlüğü'nde çalışma koşulları nasıldır?