11. Kalkınma Planı ve Engelliler

2 Şub 2019
14
0
1
#1
Selamlar,

2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı şuan TBMM sunuldu. Yakın bir zamanda resmi gazetede yayımlanacak. İşim gereği taslağı detaylı inceliyorum. İncelerken, net olarak Engelliler ilgili de neler var diye özetle baktığımda aşağıdaki maddeleri bulabildim:

*İşgücü piyasasına girme ve kalmada özellikle gençlerin, kadınların ve engellilerin yaşadıkları sorunlara çözümlerin geliştirildiği Plan döneminde; işgücü piyasasında yaşanan dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu önemli değişimleri dikkate alan, toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatlarının sunulmasına yönelik politikalar uygulanacaktır.

*Engellilerin işgücüne katılımı ve istihdamı artırılacaktır.

*Engellilerin meslek edinmesine yönelik uzaktan eğitim programları geliştirilecektir.

*Engellilerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini artırmak için genel ve mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon, kendi işini kurma hibe desteği ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri geliştirilecektir.

*Engellilere yönelik istihdam olanakları ve engelli istihdamına ilişkin teşvikler konusunda özel sektör işverenlerinin bilinçlendirilmeleri sağlanacaktır.

*İş ve meslek danışmanlarının nitelikleri engellilere daha iyi bir hizmet sunabilecek şekilde geliştirilecektir.

Çıkardığım sonuç, 2013'e kadar ağırlıklı olarak engelli istihdamı üzerine yoğunlaşılacağı yönünde oldu. Belki Kamudaki engelli alımları arttırılabilir. Özel sektörün engelli istihdamını arttırması için sanırım İSKUR üzerinden bilgilendirme ve danışmanlık artacak. Meslek edinme programlarını Engellilere uygun hale getirecekler.

Gönül daha fazla maddenin olmasını isterdi ama daha fazla engelli istihdamı ve engellilerin iş olanaklarının genişletilmesi haberleri çok güzel, elbette eğer bu maddeler yazıda kalmayıp, uygulanırsa...